Saksdokumenter og link

Sakslista for møte ser slik ut:

  • Godkjenning av møtebok
  • Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Orientering: Rådmannen er invitert for å orientere om kommunens opplegg for gjennomføring av opplæringslovens § 13-10.

Saksdokumentene (pdf)

Aktuell link:

Kontaktinformasjon