Utvalget har fem saker til behandling samt referatsaker.

Saksdokumentene er tilgjengelig i tilknytning til denne saken og på kontrollutvalgets egen side.