Saker til behandling

Kommunestyret har følgende saker til behandling:

 • Høringsuttalselse - NOU 2022:13 Med videre betydning 
 • Vedtektsendringer for Barnehagene i Iveland 
 • Tiltak for å bedre kvalitet for barn i Vatnestrøm barnehage 
 • Retningslinjer ved overtallighet 
 • Retningslinjer for fjernarbeid 
 • Reglement for fleksibel arbeidstid 
 • Steinsfoss tømmerrenne - årlig tilskudd 
 • Debattheftet 2023: Evne og kraft til å bære - Mellomoppgjøret 2023 
 • Regional plan for mobilitet for Agder 2023 - 2033 - Forslag til høringsuttalelse fra Iveland kommune 
 • Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 2023 - 2050 - Forslag til høringsuttalelse fra Iveland kommunekomm 
 • Regional plan for senterstruktur og handel i Agder - Forslag til høringsuttalelse fra Iveland kommune 
 • Endring av selskapsform og godkjenning av selskapsavtale Agder Sekretariat 
 • Flomsonekartlegging Otra 
 • Tilskuddsordning til frivilligheten - retningslinjer 
 • Fritak fra politiske verv 
 • Bemanningsnorm i barnehagen 
 • Interpellasjon / spørsmål til ordfører

Saksdokumenter
Lytt til debatten (sendestart ca kl. 17.45)

Åpen spørretime

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren to dager før kommunestyremøte, det vil si senest tirsdag 7. februar kl. 18.00

Møte i eldrerådet og ungdomsrådet

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse samles mandag 6. februar kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

 • Godkjenning av referat fra siste møte. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Saker til kommunestyret
 • Digitalt utenforskap. Seniornett
 • Velferdsteknologi
 • Eventuelt

Saksliste (pdf)

Ungdomsrådet samles mandag 6. februar kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

 • Godkjenning av innkalling og referat fra møte 7. november  
 • Saker til kommunestyret 9. februar 
 • Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen. Ungdomsrådet er invitert til å delta med to personer
 • Orienteringssaker / til diskusjon 
 1. UngData konf 9‐10. november
 2. Tur til Oslo/Stortinget ("evaluering")
 3. Vedtatt budsjett mht barn og unge
 4. Transport i Iveland - status
 5. Moonlight Iveland - status
 6. Trafikksikkerhet Kvinesdal 31. mai - invitasjon

Saksliste (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon