Saker til behandling

Kommunestyret har følgende saker til behandling:

 • Gjenoppta ordningene med tilskudd til veivedlikehold og strøing av privat vei. 
 • Budsjett for kontrollarbeid i Iveland kommune 2023 
 • Økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023 
 • Søknad om bytte av boligtomt 
 • Søknad om kjøp av tomt i Vatnestrøm industriområde 
 • Kollektiv transport i Iveland 
 • Arrangementstøtte NM i orientering 2023 
 • Strategiplan idrett og friluftsliv - Spillemidler 2023 
 • Bosetting av flyktninger 2023 
 • Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer i Iveland kommune 
 • Møteplan politiske utvalg 2023 
 • Lokalhistorisk tiltak - Bok om Ivelandstrøya 
 • Etablerersenteret i Agder IKS - Selskapsavtalen 
 • Innspill til høring, NOU 2022- Inntektssystemet for kommunene 
 • Godkjenning av mandat for utredning av arkiv- og museumsstrukturen i Agder 
 • Samarbeidsavtale mellom Iveland kommune og Agder politidistrikt 

Følg debatten via våre hjemmesider (sendingen starter ca kl. 17.45)
Saksdokumenter

Innspill til kommunestyret

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren to dager før kommunestyremøte, det vil si senest tirsdag 6. desember kl. 18.00

Eldrerådet samles mandag 5. desember

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse samles mandag 5. desember kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

 • Godkjenning av referat fra siste møte. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Saker til kommunestyret 
 • Konkurranse gratis medlemskap Seniornett 
 • Høringer og innspill samfunnsdelen av kommuneplanen
 • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Kontaktinformasjon