Saker til behandling

Kommunestyret har følgende saker til behandling:

  • Kvalifisert for framtida 2022 
  • Transport barnehagebarn Vatnestrøm -Skaiå 
  • Lokaler Den norske kirke 
  • 2. tertialrapport 
  • Samarbeid om Senter for forskning på folkehelse og levekår 
  • Høringsinnspill strategi for kraftforedlende industri 
  • Tilstandsrapport for barnehagene og skolene i Iveland 2021/2022 
  • Søknad om støtte til ekstraordinært høye strømkostnader 
  • Tilføring av midler til Nærings- og tiltaksfondet

Interpellasjon fra Iveland senterparti om eiendomsskatt 2023
Øvrige saksdokumenter

Møtet sendes direkte via våre hjemmesider. Benytt denne linken

Møter i eldreråd og ungdomsråd

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse samles mandag 17. oktober:
Saksdokumenter (pdf)

Ungdomsrådet samles mandag 17. oktober:
Saksdokumenter (pdf)

Innspill til kommunestyret

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren senest tirsdag 18. oktober kl. 09.00.

Kontaktinformasjon