Saker til behandling

Kommunestyret har følgende saker til behandling:

 • Tilstandsrapport Midt-Agder barnevern 2021 
 • Søknad om tilskudd til barnefestival 
 • Tilskudd for utkjøring av mat fra Iveland omsorgssenteret 
 • Lokalhistoriske tiltak 
 • Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
 • Prinsippavklaring - Rullering av Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 
 • Politiske utvalg og antall kommunestyrerepresentanter etter valget 2023 
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 - fastsettelse av valgdag. 
 • TV-aksjon 2022 
 • Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordinator for Otra vassområde 
 • Samarbeidsavtale felles vannområdekoordinator for Tovdal vannområde 
 • Ekstraordinær strømstøtte til dagligvareforretninger i Iveland kommune

Saksdokumenter
Møtet sendes direkte via våre hjemmesider. Benytt denne linken

Møter i eldreråd og ungdomsråd

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende saker til behandling mandag 5. september:

 • Godkjenning av referat fra siste møte. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Saker til kommunestyret 
 • Forvaltning av de kr. 25 000 som ble bevilget av kommunestyret
 • Orienteringssaker
 • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)

Ungdomsrådet har følgende saker til behandling mandag 5. september:

 • Godkjenning av innkalling og referat fra siste møte
 • Kommuneplanens samfunnsdel – Tre spørsmål til ungdomsrådet  
 • Saker til kommunestyre
 • Orienteringer / eventuelt
 1. Paintball 17. september
 2. Kvalifisert for framtida (høringsinnspill)
 3. Pride markering – veien videre
 4. Ungdomstilbud, et sted å være m.m.
 5. UngData konf 9‐10. November
 6. Transport – dialog med AKT
 7. Bruk av sosiale medier

Saksdokumenter (pdf) 

Innspill til kommunestyret

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren senest tirsdag 6. september kl. 18.00

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon