Saker til behandling

Kommunestyret har følgende saker til behandling:

 • Budsjett for kontrollarbeid i Iveland kommune 2022 
 • Økonomiplan 2022 - 2025, budsjett 2022 
 • Strategiplan idrett og friluftsliv 
 • Startlån og tilskudd fra Iveland kommune 
 • Forespørsel om kjøp av kommunal grunn i Røyrmyrveien 
 • Søknad om kjøp av kommunalt areal i Bakkane boligfelt 
 • Etablering av nytt interkommunalt selskap - 110 Agder IKS 
 • Søknad om fritak fra politiske verv 
 • Valg av representanter til Iveland ungdomsråd 
 • Valg av representanter til Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
 • Referatsaker 

Saksdokumenter 
Lytt til debatten (sendestart ca kl. 17.50)

Innspill til kommunestyret

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren senest tirsdag 7. desember kl. 18.00.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon