Saker til behandling

Kommunestyret har følgende saker til behandling:

 • 2. tertialrapport 2021
 • Hovedplan vei og veinormal
 • Kjøle-synings- og seremonirom
 • Kvalifisert for framtida - høringsutkast
 • Høringssvar tilskudd frivillighetsentraler
 • Museumsstrukturen i Agder - veien videre for Iveland kommune
 • Tilstandsrapport for barnehagene og skolene i Iveland 2020/2021
 • TV-aksjonen 2021
 • Møteplan politiske utvalg 2022

Saksdokumenter
NB! I sakslista står det kun de to første sakene. Bla nedover og finn resterende saker. Ved bruk av pc/laptop anbefaler vi internet explorer. Her blir oversikten meget god.

Kjøreplanen for kommunestyret denne dagen ser slik ut:

 • 09.00 - 09.50: Statusrapport fra BV og PPT
 • 10.00 - 11.30: Saksbehandling
 • 11.30 - 12.15: Lunsj og info fra Tre på Agder
 • 12.15 - 14.00: Saksbehandling
 • 14.00 - 15.30: Økonomiinformasjon

Vi sender direkte fra kl. 09.00. Saksbehandlingen kl. 10.00 kan bli noe fremskyndet. 

Innspill til kommunestyret

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren senest mandag 18. oktober kl. 09.00.

Saker til eldreråd og ungdomsråd

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende saker til behandling:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Godkjenning av referat fra møtet 7.september
 • Årsmelding 2020-2021 
 • Kr. 25 000 fra kommunestyret 
 • Gjennomgang av kommunestyrets dagsorden 
 • Nytt råd fra nyttår
 • Gjennomgang av reglementet 
 • Transport til kulturtilbud
 • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)

Ungdomsrådet har følgende saker til behandling:

 • Godkjenning av innkalling og referat fra møte 7. september
 • Aktuelle saker til kommunestyret 21. oktober
 • Årsmelding 2020-2021  
 • Reglement for ungdomsråd
 • Informasjonssaker / diskusjonssaker (7 saker)
 • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)

 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon