Saker til behandling

Kommunestyret har følgende saker til behandling:

Informasjonssaker:

  1. Informasjon om status i arbeidet med skolestruktur
  2. Kvalifisert for framtida
  3. Tverrfaglig samarbeid i Iveland kommune

Politiske saker:

  • Selvkost på feiertjenester
  • Midt-Agder Friluftsråd - ny samarbeidsavtale
  • Kjøle- synings- og seremonirom
  • Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030
  • Lokalhistoriske tiltak
  • Revisjon av vedtektene for Region Kristiansand
  • Referatsaker

Saksdokumenter (anbefaler Internet Explorer)
Møtet overføres direkte via våre hjemmesider via denne linken. Sendestart ca kl. 17.50.

Innspill til kommunestyret

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren senest tirsdag 7. september kl. 18.00.

Møte i eldreråd og ungdomsråd

Kontaktinformasjon