Saksdokumenter

Innledning:
Møte avholdes i gymsalen på Vatnestrøm skole. Saksdokumentene er på 395 sider. Vi anbefaler at du kopier inn linken til saksdokumentene til Internet Explorer. Du får da en veldig god oversikt og inndeling over alle saker, og kan lett navigere deg til de sakene som har størst interesse for deg. Dersom du likevel ikke ønsker dette, har vi lagt inn sidenummer til de aktuelle sakene i oversikten under.

Dagsorden:
Kl. 08:30: Befaring i PS 19/21; Søknad om konsesjon, adresse Grosås 1
Kl. 09.30: Fremmøte Vatnestrøm skole
Kl. 10:00: Orienterng om forslag til intensjonsavtale for fusjon av Agder Energi og Glitre Energi ved professor Roy Mersland UiA og nestleder for Arbeidsutvalget Per Sverre Kvinlaug
Kl. 10.45: Saksbehandlingen starter

Følgende saker skal til behandling (sidetall i parantes):

 • Salg av kommunale boliger (3)
 • Utbedring av Steinsfoss tømmer-renne (6)
 • Bjørnehatten boligfelt - fastsettelse av tomtepriser (8)
 • Opprustning av lokaler på helseavdelingen (13)
 • Intensjonsavtale om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi (17)
 • Høring - Handlingsplan Region Kristiansand (116)
 • Justering av ATP samarbeidet som følge av kommune- og fylkes sammenslåinger og endring i kommuneloven (153)
 • Handlingsplan for trafikksikkerhet 2021 (204)
 • Likestilt Arbeidsliv (209)
 • Skolestruktur (213 - egen artikkel)
 • Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr 3, bnr 3. Søker Thor Kenneth Thorsen (257)
 • Saksbehandlingen av ekstraordinære koronamidler til næringslivet (280)
 • Midt-Agder Friluftsråd - ny samarbeidsavtale (306)
 • Planprogram Kvalifisert for framtida - endelig vedtak (318)
 • Utarbeidelse av vegplan og vegnorm for kommunale veier (323)
 • Tilskudd til bygging av ny bolig (325)
 • Ivelandsbunaden - hjerte for bygd og bunad (328)
 • Høring - Forslag til portefølje - byvekstavtalen (331)
 • Fjernmøter (342)
 • Permisjon fra politiske verv (345)
 • Valg av Administrasjonsutvalg (347)
 • Valg av meddommer til tingrettens utvalg for menn (353)
 • Valg av varamedlem til Vennesla og Iveland forliksråd (354)
 • Valg til jordskifterett (355)
 • Valg til lagmannsretten (356)
 • Referatsaker (357)

Saksdokumenter (vi anbefaler Internet Explorer) 
Møtet overføres direkte via våre hjemmesider via denne linken. Sendestart ca kl. 09.50.

Aktuelle linker - møteprotokoll

Innspill til kommunestyret

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren senest tirsdag 13. april kl. 08.30.

Kontaktinformasjon