Saker til behandling

Følgende saker skal til behandling:

  • Delegeringsreglement for Iveland kommune
  • Debattheftet 2021
  • Kvalifisert for framtida - oppstart og planprogram
  • Midt-Agder Friluftsråd - ny samarbeidsavtale
  • Økning av festeavgifter
  • Referatsaker

Saksdokumenter (vi anbefaler Internet Explorer)
Møtet overføres direkte via våre hjemmesider via denne linken. Sendestart ca kl. 17.50.

Innspill til kommunestyret

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren senest tirsdag 8. februar kl. 18.00

Kontaktinformasjon