Saksdokumenter

Kommunestyret har følgende saker til behandling:

  • Budsjett for kontrollarbeid i Iveland kommune 2021
  • Økonomiplan 2021 - 2024, budsjett 2021
  • Søknad om tilskudd for tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gnr. 14, bnr. 19, 20, 21, 22 og 23.
  • Spillemidler 2021
  • Søknad om støtte
  • Valg av nye representanter
  • Referatsaker

Saksdokumenter (vi anbefaler Internet Explorer)

Møte sendes direkte via denne siden (sendingen starter 5-15 min før møte)

Vi sender direkte - aktuelle linker

Innspill til kommunestyret

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren senest tirsdag 8. desember kl. 18.00.

Kontaktinformasjon