Saksdokumenter

Kommunestyret samles i gymsalen på Vatnestrøm skole og barnehage torsdag 22. oktober kl. 09.00, og har følgende dagsorden:

 • 09.00–09.30: Informasjon om Setesdal Brannvesen IKS v/ varabrannsjef og leder beredskap 
 • 09.30–10.00: Informasjon om Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS v/ daglig leder Svend Aage Petersen
 • 10.00–10.30: Informasjon om Setpro AS v/ Daglig leder Jan Gunnar Østerhus
 • 10.30–10.40: Pause
 • 10.40–11.10: Informasjon om oppvekstsektoren i Iveland kommune v/ rådgiver Lisa Eiken
 • 11.10–11.30: Statsbudsjett – konsekvenser for Iveland kommune v/ rådmann Sten A Reisænen
 • 11.30–12.00: Lunsj
 • 12.00: Saksbehandling. Følgende saker skal til behandling:
 1. 2. tertialrapport 2020
 2. Kommuneplanens arealdel, revisjon 2020-2030. Planvedtak.
 3. Plan for idrett- og friluftsliv - offentlig ettersyn
 4. Endring i selskapsavtalen til Konsesjonskraft IKS
 5. Endring i selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS som følge av sammenslåing av agderfylkene
 6. Rapport 2020 - Kvalifisert for framtida
 7. Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023
 8. Plan for eierskapskontroll 2020 - 2023
 9. Møteplan politiske utvalg 2021
 10. Referatsaker
 • Ca. kl. 14.00 Orientering fra Iveland Menighetsråd v/leder Kjell Øina

Saksdokumenter (vi anbefaler Internet Explorer - innsynsmodulen) - vi beklager noe rot ifm innstilling / vedtak i innledningen til sakene.

Hele møte sendes direkte på våre hjemmesider. Sendingen starter ca 5-15 min før debatten tar til.

 

Aktuelle linker

Merknader til en sak

I henhold til reglement for kommunestyret kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren senest tirsdag 20. oktober kl. 09.00.

Kontaktinformasjon