Saksdokumenter til utvalgene

Kommunestyret har følgende saker til behandling:

  • Økonomireglement etter ny kommunelov  
  • Korona samarbeid i Region Kristiansand  
  • Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 -fastsetting av valgdag  
  • TV-aksjon 2020  
  • Tildeling av ekstraordinære midler til næringslivet som følge av Covid-19
  • Referatsaker 

Saksdokumentene (vi anbefaler Internet Explorer)
Følg debatten på våre hjemmesider via denne linken. Sendingen starter 5-15 minutter før møtet tar til.

Tjenesteutvalget samles til et ekstra møte torsdag 10. september kl. 20.30. Følgende saker står på sakskartet;

  • Vedlikeholdspakken 2020 - Ekstraordinære midler til tiltak  
  • Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot veg og reguleringsplanens arealformål LNF. på gnr. 32, bnr. 1.
  • Referatsaker

Saksdokumentene (vi anbefaler Internet Explorer) 

Kontaktinformasjon