Saker til behandling

"Økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020" er første sak på sakskartet (PS 76/19). I saksdokumentene er "kun" formannskapet sin innstilling tatt med. Dersom man ønsker å lese hele den politiske behandlingen, må man inn på møteprotokollene fra tjenesteutvalget (20.11.19) og formannskapet (26.11.19).    

Saker til behandling:

 • Økonomiplan 2020 - 2023, budsjett 2020
 • Trafikksikkerhetsplanen - handlingsdelen for 2020
 • Rekruttering av sykepleiere
 • Økt antall VTA-plasser ved Setpro for Iveland kommune - Medfinansieringsavtale
 • Strategisk næringsplan
 • Reglement for Iveland ungdomsråd
 • Valg av representanter til Iveland ungdomsråd
 • Reglement for Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
 • Valg av representanter til "Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse"
 • Valg av representanter til kulturnemnda
 • Reglement for kommunestyret
 • Reglement for Iveland formannskap 2019-2023
 • Reglement for Administrasjonsutvalget i Iveland kommune
 • Reglement for kontrollutvalget i Iveland kommune
 • Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Iveland kommune
 • Ny selskapsavtale Agder kommunerevisjon
 • Sandvolleyballbane Vatnestrøm
 • Selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS
 • Strategi for digitalisering i Setesdal
 • Høringsuttalelse, NOU 2019:16- Skattlegging av vannkraftverk
 • Referatsaker

Saksdokumenter (pdf) 

Åpen spørretime

I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest onsdag 11. desember kl. 09.00. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon