Saker til behandling

Kommunestyret har følgende saker til behandling denne kvelden:

  • Nybygg og ombygging Skaiå Barnehage
  • Evaluering av ordningen med utvidede åpningstider åpningstider i barnehagene 2019
  • Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen. Planvedtak.
  • Høring - Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen).
  • Kommuneplanens arealdel, revisjon. Fastsetting av planprogram.
  • Revidering av selskapsavtale på grunn av kommune- og fylkessammenslåing
  • Referatsaker

Saksdokumenter 

Aktuelle linker

Møteprotokoller

Kontaktinformasjon