Saksliste og saksdokumenter

Kommunestyret har et heldagsopplegg denne dagen. Mellom 09.00 - 14.30 samles de til et seminar om stedsutvikling på Åkle kulturarena. Det ordinære møte i kommunestyret starter kl. 15.00 i kommunestyresalen. Følgende saker skal til behandling denne ettermiddagen:

  • Prosjektplan, kvalifisert for framtida
  • Oppholdstid i barnehagene i Iveland
  • Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 3, bnr. 12. Søker Henning Grosaas. Klagebehandling.
  • Utbedring av Steinsfoss tømmerenne
  • Støtte til fiberutbygging
  • Høring - Organisering av den sivile rettspleien i Agder Politidistrikt
  • Referatsaker

Saksdokumenter 

Kontaktinformasjon