Saksliste og saksdokumenter

Sakslista ser slik ut:

  • Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 
  • Utvidelse av interkommunalt NAV samarbeid 
  • IKT samarbeid mellom ikt.agder og Iveland kommune 
  • Plan for folkehelse i Iveland Kommune 
  • Kulturminneplan 2018-2022. Planvedtak. 
  • Samarbeidsavtale mellom Iveland kommune og Aust-Agder fylkeskommune 
  • Trafikksikkerhetsplan - Høringsutkast 
  • Referatsaker

Saksdokumenter 

Åpen spørretime

I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest onsdag 12. desember kl. 09.00. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon