Saksliste og saksdokumenter

Tidsskjema for dagen:
17.00-18.00: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022 presenteres
18.00-19.00: Regionplan Agder 2030
19.00-19.30: Informasjon vedr. Forvaltningsrevisjon "inkluderende læringsmiljø i Ivelandskolen"
19.30: Saksbehandling

Sakslista ser slik ut:

  • Barn og unges medvirkning i Iveland kommune
  • 2. tertialrapport 2018
  • Framtidig IKT organisering
  • Søknad om forlenget permisjon fra politiske verv
  • Møteplan politiske utvalg 2019
  • Kjøp av filmen "Iveland 2"
  • Høring - Videreføring av dagens bompengeordning
  • Innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land - lokale og regionale innspill
  • Høringsnotat om endring i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag
  • Referatsaker

Saksdokumenter
 

Åpen time i kommunestyret

I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest onsdag 7. november kl. 09.00. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon