Opplegg for dagen / saksdokumenter

Kommunestyret samles kl. 09.00, og starter dagen på følgende måte:

 • 09.00 - 09.30 Informasjon fra Setesdal brannvesen IKS
 • 09.30 - 10.00 Informasjon om levekår og oppvekst
 • 10.00 - 11.00 Informasjon fra ordfører og rådmann
 • 11.00 - 11.30 Informasjon fra Region Kristiansand, Odd Omland.
 • 11.30 - 12.00 Lunsj

Den politiske saksbehandlingen starter kl. 12.00, og følgende saker skal debatteres denne ettermiddagen:

 • Nye Lindesnes som medlem av Region Kristiansand
 • Anskaffelse av nødvendig driftsutstyr
 • Høring - Bompengepakke for Kristiansand
 • Kommuneplanens arealdel, revisjon. Oppstart av planarbeid.
 • Evaluering av tilbudet om delvis sommeråpen barnehage
 • Kvalifisert for framtida
 • Politiske utvalg og antall kommunestyrerepresentanter etter valget 2019
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 - fastsettelse av valgdag.
 • Valg av beredskapsråd
 • Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
 • Referatsaker

Saksdokumenter
 

Åpen time i kommunestyret

I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest onsdag 19. september kl. 09.00. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.

Kontaktinformasjon