Saksliste og saksdokumenter

Kommunestyret samles hele dagen og det blir fokus på saksbehandling, informasjonssaker og en hyggelig avslutning med en matbit på ettermiddagen. 

Program for dagen:

 • 09.00–09.30: Setesdal Miljø & Gjenvinning v/ daglig leder Svend A. Petersen
 • 09.30–09.50: Kommuneproposisjonen 2019 v/ rådmann
 • 09.50–10.10: Innspill vedr. forslag til samarbeidsavtale med Fylkeskommunen v/ ordfører
 • 10.10–10.25: Pause
 • 10.25–11.15: Drøfting ang. fremtidig tomteutvikling v/ ordfører & rådmann
 • 11.15–11.30: Informasjon fra ordfører og rådmann
 • 11.30-12.00: Lunsj
 • 12.00–15.30: Saksbehandling (sakslista med saksdokumenter lenger ned i artikkelen)
 • 15.30-17.00: Sommeravslutning for kommunestyret og enhetsledere


Sakslista ser slik ut:

 • Årsmelding 2017 og Årsregnskap 2017 
 • 1. tertialrapport 2018 
 • Tilleggsbevilgning, sanere private kloakkanlegg, tilknytte off. anlegg Skisland. 
 • Nødvendige utbedringer av avløpsnettet - Vatnestrøm 
 • Ballbinge og lyspunkt 
 • Kjøp av kommunepsykologtjenester 
 • TV-aksjonen 2018 
 • Interkommunalt NAV samarbeid 
 • Retningslinjer for fritak for gebyr 
 • Kontrollutvalgets årsmelding 2017 
 • Selskapskontroll av Setesdal Brannvesen IKS 
 • Røykfri kommune 
 • Referatsaker

Saksdokumenter 

Kontaktinformasjon