Saksliste / linker

Sakslista ser slik ut:

 • Forvaltningsrevisjonsrapport
 • Mottaksbarnehage
 • Eierskapsmelding
 • Økonomireglement
 • Årsmelding 2017, Skatteoppkreveren i Iveland
 • Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Iveland
 • Ny viljeserklæring om eierskap i Agder Energi AS
 • Lokalhistoriske tiltak
 • Referatsaker
   

Vi beklager at saksdokumentene blir publisert alt for sent.

Kontaktinformasjon