Saksliste og saksdokumenter

Sakslista ser slik ut:

 • Klimaplanarbeid i Kristiansandsregionen
 • Søknad om endring av konsesjonsvilkår, gnr. 20, bnr. 2 m.fl. - Inger Lise Vatnestrøm. Klagebehandling.
 • Virksomhetsplan for NAV Iveland 2018
 • Kommunal garanti for Setpro AS
 • Økt stillingsressurs, Midt-Agder PPT
 • Oppsigelse av avtale om kjøp av kommunal øyeblikkelig hjelp somatikk
 • Kapasitet i Skaiå barnehage
 • Økt fokus på trafikksikkerhetsarbeid
 • Nye membraner til Skaiå vannverk
 • Åkle - Betaling for tomter
 • Lokalhistoriske tiltak
 • Utkast til ny eierskapsmelding - Agder Energi
 • Referatsaker

Saksdokumenter 

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon