Saksdokumenter og møteprotokoller

Saksliste:

 • Iveland kulturskole - videre drift
 • Utstyr til treningssenter Ivelandshallen
 • Strategiplan idrett og friluftsliv - handlingsprogram
 • Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
 • Anmodning om bosetting av flyktninger 2018
 • Åkle - Betaling for tomter
 • Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018
 • Regulering Birketveit sentrum. Planvedtak.
 • Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
 • Søknad om permisjon fra alle politiske verv
 • Referatsaker

Saksdokumentene finner du her

Kontaktinformasjon