Følgende saker skal til behandling denne kvelden:

 • Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/ Region Kristiansand
 • Orientering og vurdering om videreføring av boveiledertjeneste i Iveland kommune
 • Høring - Kommunedelplan for ny havn i Kristiansand
 • Oppløsning av KR-IKT
 • Opsjonsavtale
 • Drift av treningssenter - intensjonsavtale (saken vil trolig utgå, behandlet 15. juni) 
 • Fastsettelse av forskrift om jakt og fangst av bever i Iveland kommune
 • TV-aksjonen 2017
 • Søknad om fritak fra vervet som medlem i klagenemnda for eiendomsskatt
 • Søknad om permisjon fra politiske verv
 • Permisjon fra politiske verv
 • Referatsaker

Saksdokumentene er tilgjengelig i tilknytning til denne artikkelen. Her vil du også finne protokollen fra formannskapet 5. september.

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.

Kommunestyret 2015-2019 - tekst