Sakslista for kommunestyret ser slik ut:

 • Godkjenning av ny selskapsavtale for Setesdal Brannvesen IKS
 • Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
 • Digitale filmklipp
 • Ny organisasjonsmodell for Iveland kommune
 • Referatsaker
  1. Tilsyn med Iveland kommune - beredskapsplan - og forebyggende beredskap - rapport
  2. Rapport Moonlight Iveland 2016

Informasjonssaker:

 1. Midt Agder PPT – status
 2. Midt Agder Barnevern – status
 3. NAV – Utviklingen av NAV kontor, Digitaliseringen og lokale forhold
 4. Eiendomsskatt – Hvordan fungerer klageprosessen?
 5. Informasjon om Idrettsplassen og Energiparken

Saksdokumentene finner du i tilknytning til denne artikkelen.

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.

Kommunestyret 2015-2019 - tekst