Sakslista ser slik ut:

  • Gebyrregulativ forvaltning 2017-
  • Vedtekter for Iveland barnehage
  • Skatteoppkreveren i Iveland kommune - Årsregnskap og årsrapport
  • Revidering av Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014- 2020
  • Sidespor til Vatnestrøm industriområde - Sidesporavtaler med Bane NOR
  • Kulturminneplan: Melding om oppstart av planarbeidet.
  • Valg av medlem til konfliktrådets oppnevningsutvalg
  • Disponering av konto
  • Trygg oppvekst i Iveland
  • Referatsaker

Med bakgrunn i tekniske utfordringer, har vi i denne omgang ikke fått inn protokollen fra tjenesteutvalget i saksdokumentene. For å kunne følge hele saksbehandlingen har vi lagt ved møteprotokollen fra tjenesteutvalget fra 25. januar. 

Saksdokumentene til møte i kommunestyret finner du i tilknytning til denne saken.

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet. 

Kommunestyret 2015-2019 - tekst