Sakslista til årets siste møte i kommunestyret ser slik ut:

 • 2. tertialrapport 2016
 • Strategiplan idrett- og friluftsliv
 • Anmodning om bosetting av flyktninger i 2017
 • Felles ledelse av barnehagene i Iveland kommune
 • Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017
 • Avvikling av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS
 • Valg av jordskiftemeddommere
 • Plan for selskapskontroll for Iveland kommune for valgperioden 2015-2019
 • Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland kommune for valgperioden 2016-2019
 • Avtale om erverv av areal på industriområdet Vatnestrøm
 • Søknad om permisjon fra politiske verv
 • Referatsaker

Saksdokumentene samt formannskapet sin innstilling i forbindelse med økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 ligger i tilknytning til denne saken. 

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.