Saksliste torsdag 10. november:

  • Utredning om "En ny region Agder" - Høring
  • Høring - Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, Agder politidistrikt
  • Referatsaker

Møtet starter med et innlegg fra Karen Gustavsen, sosiolog og sosionom, om «Levekårsutsatte barn og unge» og om hennes forskning sett opp mot forholdene i Iveland.
I tilkytning til denne saken finner du noe mer bakgrunnsinformasjon.

Omlag kl. 19.00 vil rådmann Sten Albert Reisænen presentere sitt forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020.
De politiske sakene vil bli realitetsbehandlet til slutt.

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.