Sakslista ser slik ut:

  • Oversikt over folkehelse 2016
  • Stortingsvalget og sametingsvalget 2017, fastsettelse av valgdag
  • Sommervedlikehold av private veier - evaluering av regler for refusjon
  • Referatsak

               - Tilsyn etter introduksjonsloven

Informasjon:

  1. Statsbudsjettet 2017
  2. Endringer i Eiendomsskattegrunnlag for skatteåret 2017 - Kraftanlegg


Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet (innen 25. oktober kl. 18.00).

Møteprotokollen fra møte i formannskapet 18. oktober er også tilgjengelig i tilknytning til denne saken.