Sakslista ser slik ut:

 • Regulering av investeringer i årsbudsjett 2015
 • Salg av kommunal bolig Gnr 12 Bnr 12
 • Bosetting av flyktninger i 2016 og 2017
 • Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016
 • Etablering av ny revisjonsenhet – Agder Kommunerevisjon IKS
 • Tilskuddsordning mot barnefattigdom
 • Status Luftforsvarets skolesenter på Kjevik
 • Prioritering av spillemiddelsøknader
 • Endring av detaljreguleringsplan for Skaiå 2- gangs behandling
 • Suppleringsvalg til representantskapet i Setesdal Revisjonsdistrikt
 • Endringer i avtale mellom Iveland kommune og Voss Production AS
 • Valg av medlemmer til forhandlingsutvalg framtidig kommunestruktur
 • Referatsaker

Møtet starter med informasjon om byggeprosjektene ved Iveland bygdeheim og Iveland skole.