Kommunestyret har følgende saker til behandling:

  • Justeringsavtaler - overføring av justeringsrett/-plikt etter merverdiavgiftsloven
  • Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
  • Høringsuttalelse Utviklingsplan 2030 SSHF
  • Knutepunktet Sørlandet - Mandat for utredning av kommunereform
  • Referatsaker

Etter ordinær saksbehandling blir det presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015.

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.