Sakslista ser slik ut:

 • Strategisk kompetanseplan
 • Endring og omstilling
 • Rullering personalpolitiske retningslinjer
 • Rapportering per 2. Tertial 2014
 • Innkjøp av utstyr til bibliotek
 • Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla. Barneverntjeneste og PPT.
 • Samfunnsdelen av kommuneplanen - endelig vedtak
 • Oppnevning av nytt medlem av Råd for eldre og funksjonshemmede
 • LIM-plan - Høring og offentlig ettersyn
 • TV-aksjonen 2014 - Kirkens Nødhjelp
 • Referatsaker

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.