Kvelden starter med "lokalvalgdagen" kl. 18.00. I bygdebrevet for september skrev vi følgende om "lokalvalgdagen":

Om rekruttering av kvinner til lokalpolitikken
Velkommen til ”lokalvalgdagen” torsdag 11 september kl. 18.00 i kommunestyresalen. Vi får bl.a. besøk av en forsker som vil komme med gode innspill og inspirere til videre arbeid. Kommunestyrerepresentantene og andre politiske medlemmer er spesielt invitert, men møte er åpent for alle som er brennende opptatt av temaet!

Saksbehandlingen begynner kl. 20.00 med følgende saker:

  • Høringsuttalelse til Tannhelseplan 2015 - 2018
  • Deltagelse i regionale og lokale prosesser om ny kommunereform

Eventuelt:

  • Vedr. ny anmodning bosetting av flere flyktninger i Iveland kommune i 2014 og 2015.
  • Vedr. innføring av aktivitetsplikt ved mottak av sosialhjelp – høring