Saker til behandling

Følgende saker er ført opp på sakslista:

  • Utbygging av Bjørnehatten boligfelt - tilleggsbevilgning
  • Referatsaker

Saksdokumenter 

Følg debatten på våre hjemmesider via denne linken. Sendingen starter 5-15 minutter før møtet tar til.

Kontaktinformasjon