Sakslista ser slik ut:

  • Iveland kommune i en framtidig kommunestruktur
  • Økning av utlånsrammen for Startlån 2015
  • Godkjenning av planer innen helsemessig og sosial beredskap i Iveland kommune
  • Høringsuttalelse - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk
  • Referatsaker

Sakslista er tilgjengelig i innsynsmodulen og i høyre kolonne.

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.