Saker til behandling

Formannskapet samles tirsdag 21. mars kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:

 • Sommer- og vintervedlikehold av private veier
 • Endring i vedtektene for Nærings- og tiltaksfondet
 • Innkjøpssamarbeid i nye OFA IKS
 • Tall Ship Races - kommunal egenandel

Saksdokumenter


Tjenesteutvalget var samlet onsdag 15. mars, og hadde da følgende saker til behandling:

 • Behandling av søknad om dispensasjon dagsturhytte Berefjell 
 • 2. gangsbehandling av søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt, gnr. 32, bnr. 1, Hiltveitåsen 
 • Behandling av dispensasjon for plassering av båt på land og i vann, gnr. 20, bnr. 39, Stasjonsveien 47 
 • Sommer- og vintervedlikehold av private veier 
 • Tilskudd til frivilligheten 
 • Kulturprisen 2023 
 • Referatsaker, inkl. orientering om videre arbeid med Stasjonsveien 47

 Saksdokumenter
 Møteprotokoll

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon