Saker til behandling

Formannskapet samles tirsdag 31. januar kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:

 • Høringsuttalselse - NOU 2022:13 Med videre betydning 
 • Vedtektsendringer for barnehagene i Iveland 
 • Tiltak for å bedre kvalitet for barn i Vatnestrøm barnehage 
 • Retningslinjer ved overtallighet 
 • Retningslinjer for fjernarbeid 
 • Reglement for fleksibel arbeidstid 
 • Steinsfoss tømmerrenne - årlig tilskudd 

Debattsaker:

 1. Debattheftet 2023 - Evne og kraft til å bære 
 2. Regional plan for mobilitet for Agder 2023 - 2033 – Drøfting og innspill 
 3. Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen - Drøfting og innspill 
 4. Regional plan for senterstruktur og handel i Agder – Drøfting og innspill

Saksdokumenter 

Tjenesteutvalget var samlet onsdag denne uka, og behandlet følgende saker:

 • Søknad om konsesjon for erverv av gnr 33, bnr 3. Søker Vegard Oppebøen 
 • Behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt, gnr. 32, bnr. 1, Hiltveitåsen 
 • Behandling av dispensasjon for fradeling av eiendom, gnr. 12, bnr. 19, Kattefossveien 96 
 • Flomsonekartlegging Otra 
 • Høringsuttalselse - NOU 2022:13 Med videre betydning 
 • Tiltak for å bedre kvalitet for barn i Vatnestrøm barnehage 
 • Vedtektsendringer for barnehagene i Iveland 
 • Referatsaker 

Debattsaker:

 1. Regional plan for mobilitet for Agder 2023 - 2033 – Drøfting og innspill 
 2. Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen - Drøfting og innspill 
 3. Regional plan for senterstruktur og handel i Agder – Drøfting og innspill 

Saksdokumenter

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon