Spørsmål og svar rundt budsjettet

Et utvidet formannskap (alle partier i kommunestyret) får en gjennomgang og utdyping av rådmannens budsjettforslag. Møte er åpent for alle.

Møteinnkalling

Kontaktinformasjon