Saker til behandling

Formannskapet har følgende saker til behandling:

  • Kvalifisert for framtida 2022 
  • Transport barnehagebarn Vatnestrøm -Skaiå 
  • Lokaler Den norske kirke 
  • 2. tertialrapport 
  • Rekruttering av sykepleiere 
  • Samarbeid om Senter for forskning på folkehelse og levekår 
  • Høringsinnspill strategi for kraftforedlende industri

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon