Saker til behandling

Formannskapet samles tirsdag 30. august kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:

 • Søknad om tilskudd til barnefestival 
 • Tilskudd for utkjøring av mat fra Iveland omsorgssenteret 
 • Lokalhistoriske tiltak 
 • Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
 • Prinsippavklaring - Rullering av Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 
 • Politiske utvalg og antall kommunestyrerepresentanter etter valget 2023 
 • Referatsaker 

Saksdokumenter
NB! Saken "Politiske utvalg og antall kommunestyrerepresentanter etter valget 2023" er ikke den riktige versjonen. Les den endelige versjonen her (pdf)
 

Tjenesteutvalget var samlet tirsdag kveld, og behehandlet da følgende saker:

 • Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
 • Behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av areal - gnr 20 bnr 78 - Bakkane boligfelt 
 • Behandling av søknad om dispensasjon for bygging av gapahuk - gnr 8 bnr 5 
 • Behandling av dispensasjon for fylling/planering til volleyballbane - gnr 14 bnr 59 - Skisland 103 
 • Søknad om dispensasjon fra arealformålet LNFR for bygging av garasje, terrenginngrep og støttemur i tilknytning til bolig. 
 • Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om tiltak i 60-metersbelte langs vassdrag for bygging av bod til skogshusvær på gnr. 28, bnr. 1. 
 • Søknad om konsesjon gnr 4, bnr 9. Søker Mariann Engestøl 
 • Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om tiltak i 100-metersbelte langs vassdrag for bygging av gådssag på gnr. 8, bnr. 5 
 • Prinsippavklaring - Rullering av Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 
 • Referatsaker

Saksdokumenter
Møteprotokoll fra møte 23. august 

Kontaktinformasjon