Saker til behandling

Formannskapet samles tirsdag 23. november kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:

 • Budsjett for kontrollarbeid i Iveland kommune 2022
 • Økonomiplan 2022 - 2025, budsjett 2022
 • Strategiplan idrett og friluftsliv
 • Startlån og tilskudd fra Iveland kommune
 • Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt
 • Forespørsel om kjøp av kommunal grunn i Røyrmyrveien
 • Søknad om kjøp av kommunalt areal i Bakkane boligfelt
 • Referatsaker

Saksdokumenter 

Tjenesteutvalget var samlet  onsdag 17. november kl. 18.00, og behandlet følgende saker:

 • Økonomiplan 2022 - 2025, budsjett 2022
 • Strategiplan idrett og friluftsliv
 • Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 50, bnr 3.m.fl. Søker: Kenneth Drange
 • Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 50, bnr 5. Søker: Sten Roger Jaudå Frigstad
 • Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 46, bnr 2, 3. Søker: Anne Håverstad Dovland
 • Referatsaker 

Saksdokumenter

Likestilt arbeidsliv - handlingsplan

Arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget samles 22. og 23. november. Utvalgene behandler både budsjett og økonomiplan samt handlingsplan for likestilt arbeidsliv. 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon