Saker til behandling

Formannskapet samles på kommunehuset tirsdag 1. september kl. 10.00, og har følgende saker/orienteringer til behandling: 

  • Selvkost på feiertjenester
  • Midt-Agder Friluftsråd - ny samarbeidsavtale
  • Referatsaker

Formannskapet skal på befaring mellom kl. 09.00-10.00. I løpet av møte vil de bli orientert om status i arbeidet med skolestruktur, kvalifisert for framtida og tverrfaglig samarbeid i
Iveland kommune, samt status i arbeidet med vegnorm og vegplan.

Saksdokumenter

Tjenesteutvalget var samlet onsdag 25. august, og behandlet da følgende saker:

  • Søknad om kjøp av kommunal grunn i Bakkane boligfelt
  • Søknad om tillatelse til tiltak, Oppretting/endring av matrikkelenhet, gnr. 39, bnr. 1
  • Behandling av dispensasjon- fradeling av tilleggsareal, gnr. 14, bnr. 9, arealoverføring.
  • Behandling av dispensasjon- fradeling av tilleggsareal, gnr. 14, bnr. 9
  • Behandling av dispensasjon- fradeling av tilleggsareal, gnr. 36, bnr. 3
  • Behandling av dispensasjon- fradeling av tilleggsareal, gnr. 15, bnr. 1
  • Referatsaker

Møteprotokoll

 

Kontaktinformasjon