Saker til behandling

Formannskapet samles tirsdag 1. juni kl. 09.00, og har følgende dagsorden:

  • 09.00 - 10.00: Omvisning Skaiå barnehage, oppmøte Skaiå barnehage
  • 10.15 - 11.15: Administrasjonsutvalg
  • 11.15 - 12.00: Lunsj
  • 12.00: Saksbehandling

Følgende saker er ført opp på sakskartet:

  1. Årsmelding og årsregnskap 2020
  2. 1. tertialrapport 2021
  3. Reglement for klagenemnda i Iveland kommune
  4. Vedtektsendringer barnehagene i Iveland
  5. Strategiplan for idrett og friluftsliv - offentlig ettersyn
  6. Referatsaker

Saksdokumenter (vi anbefaler Internet Explorer)

Tjenesteutvalget var samlet til møte i går kveld. Møteprotokollen ventes klar senest mandag 31. mai.
 

Kontaktinformasjon