Saker til behandling

Formannskapet har følgende saker til behandling tirsdag 6. april kl. 08.30:

 • Salg av kommunale boliger
 • Utbedring av Steinsfoss tømmer-renne
 • Bjørnehatten boligfelt - fastsettelse av tomtepriser
 • Opprustning av lokaler på helseavdelingen
 • Intensjonsavtale om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi
 • Høring - Handlingsplan Region Kristiansand
 • Høring - Forslag til portefølje - byvekstavtalen
 • Justering av ATP samarbeidet som følge av kommune- og fylkes sammenslåinger og endring i kommuneloven
 • Revidert samarbeidsavtale - Nullvisjonen Agder
 • Handlingsplan for trafikksikkerhet 2021
 • Likestilt Arbeidsliv
 • Skolestruktur (egen artikkel)
 • Referatsaker

Informasjonssaker:

 1. Årsrapport 2020 - Regionalt næringsfond for Birkenes, Lillesand og Iveland (pdf)
 2. Godkjenning av plan - dam Gåseflå (pdf). Saken er omtalt i egen artikkel

Saksdokumenter (anbefaler Internet Explorer)
 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon