Saker til behandling

Formannskapet har følgende saker til behandling:

  • Delegeringsreglement for Iveland kommune
  • Debattheftet 2021
  • Kvalifisert for framtida - oppstart og planprogram
  • Referatsaker

Informasjonssaker:

  1. Koronasituasjonen i Iveland kommune
  2. Barnehageutbyggingen
  3. Bjørnehatten
  4. Politikeropplæring
  5. Oppsett innkallinger til politiske møter

Saksdokumenter (vi anbefaler Internet Explorer)
 

Tjenesteutvalget var samlet i går kveld, og behandlet da fem saker.
Saksdokumenter (vi anbefaler Internet Explorer)

Kontaktinformasjon