Saksdokumenter

Formannskapet samles tirsdag 24. november kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:

 • Budsjett for kontrollarbeid i Iveland kommune 2021
 • Økonomiplan 2021 - 2024, budsjett 2021
 • Søknad om tilskudd for tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gnr. 14, bnr. 19, 20, 21, 22 og 23.
 • Søknad om støtte
 • Spillemidler 2021
 • Referatsaker

Saksdokumenter 
Formannskapet sin innstilling i saken om budsjett / økonomiplan, legges ut på våre hjemmesider senest torsdag 26. november. Kommunestyret tar endelig stilling til saken i møte torsdag 10. desember.


Tjenesteutvalget var samlet i går kveld, og behandlet da følgende saker:

 • Økonomiplan 2021 - 2024, budsjett 2021
 • Søknad om dispensasjon fra byggeforbudssone langs vassdrag, tretopphytte "nr. 2" for utleie, gnr. 4, bnr. 5.
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens formål og reguleringsplanens bestemmelse, Øyna hyttefelt.
 • Mindre endring av reguleringsplan for Birketveit sentrum
 • Referatsaker

Aktuelle linker - Møteprotokoller

Kontaktinformasjon