Saker til behandling

Formannskapet samles tirsdag 13. oktober kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:

  • 2. tertialrapport 2020
  • Kommuneplanens arealdel, revisjon 2020-2030. Planvedtak.
  • Referatsaker

Saksdokumenter (vi anbefaler Internerert Explorer)

Tjenesteutvalget var samlet onsdag 7. oktober. Møteprotokolen er nå klar.

Aktuelle linker - møteprotokoller

Kontaktinformasjon