Saker til behandling

Vi anbefaler bruk av Internet Explorer når man leser saksdokumentene. Der blir layouten fin, og man kan velge de sakene man ønsker.

Formannskapet samles tirsdag 1. september kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:

 • Økonomireglement etter ny kommunelov 
 • Korona samarbeid i Region Kristiansand 
 • Klage på avslått klage om tilskudd til bygging av ny bolig 
 • Referatsaker

Drøftings- og informasjonssaker:

 1. Vedtak fattet i løpet av sommeren Innkjøp av smittevernutstyr
 2. Situasjonsrapport om beredskapen rundt Korona
 3. Medlemskap i Lokal samfunnsforening
 4. Veien mellom Skisland og Grovane
 5. Fredheim, mulig akuttmottak flyktninger
 6. Hvordan er budsjettprosessen i Iveland kommune
 7. Vilkårsrevisjon av Otravassdraget
 8. Informasjon om Ergoterapeut- og Psykologtjenesten i Iveland kommune
 9. Organiseringen av Lokalt næringsfond i Iveland kommune og praktisering
 10. Tiltakspakke vedlikehold - ekstraordinært
 11. Tiltakspakke næringsvirksomhet - ekstraordinært
 12. Støtte til nærbutikkene
 13. EU støttet til WIFI-utbygging
 14. Søknad om fiberutbygging i Iveland kommune via DDA
 15. Prosjekt med Husbanken og Distriktssenteret 

Saksdokumenter (benytt Internet Explorer) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon