Saksdokumenter

Formannskapet skal blant annet diskutere budsjett og økonomiplan i dette møte. Deres vedtak (innstilling til kommunestyret) vil bli lagt ut til offentlig ettersyn frem til kommunestyret fatter sitt endelige vedtak torsdag 12. desember.
Følgende saker er ført opp på sakskartet tirsdag 26. november:

  • Økonomiplan 2020 - 2023, budsjett 2020 
  • Strategisk næringsplan 
  • Trafikksikkerhetsplanen - handlingsdelen for 2020 
  • Referatsaker

Saksdokumenter 


Tjenesteutvalget var samlet onsdag 20. november, og behandlet da følgende saker:

  • Økonomiplan 2020 - 2023, budsjett 2020 
  • Trafikksikkerhetsplanen - handlingsdelen for 2020 
  • Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 28, bnr 7. Søker Hege Homme 
  • Strategisk næringsplan 
  • Referatsaker

Møteprotokoll fra møte
Saksdokumenter

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon